ALGEMENE VOORWAARDEN

Met het ONLINE bestellen van artikelen, aangeboden via deze website, gaat de klant over tot de aankoop van één of meerdere producten : dit houdt in dat de klant akkoord is tot het VOORAF betalen van het aangeduide bedrag van de uitgekozen goederen, vermeerderd met de verzendingskosten.

De verkoopprijzen voor particulieren zijn inclusief BTW 21%.

Elke bestelling kan na afspraak ook afgehaald worden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade geleden tijdens verzending of voor verlies van zending.

De klant kan ons steeds vooraf vragen de goederen te laten verzekeren tijdens de verzending, deze bijkomende kosten worden integraal door de klant gedragen en ook vooraf betaald.

Bij verzending "onder rembours" betaalt de klant deze meerprijs op de verzendkosten.

De klant heeft het recht ons mee te delen dat hij afziet van de aankoop binnen de 7 dagen na ontvangst van de goederen - dit dient uitsluitend schriftelijk en aangetekend te gebeuren - de datum op de aangetekende zending geldt als bewijsdatum.

In dit geval zendt de klant de goederen terug, de verzendingskosten vallen ten zijne laste - na ontvangst van de teruggezonden goederen wordt het aankoopbedrag van de goederen (verminderd met de initiële reeds betaalde verzendingskosten) teruggestort op de rekening van de klant binnen de 7 dagen.

Wij nemen enkel onbeschadigde goederen terug.

De koper dient minstens de leeftijd van 18 jaar te zijn.

De persoonlijke gegevens die de klant ons bezorgt, zullen uitsluitend door ons gebruikt worden.

Zij dienen enkel om uw bestelling uit te voeren en correspondentie tussen ons en de klant te voeren.